Kondensator

Kondensator

10 M

BrendKondisioner

Paylaş:

Lövhə şəklində olan iki elektroddan və onların arasında qalınlığı elektroda nisbətən kiçik olan dielektrikdən ibarətdir.

Kondensator müxtəlif elektron qurğularında lazım olan elektrik yüklərini və uyğun enerji tutumlarının əldə edilməsi üçün

tətbiq olunan qurğudur. 

Fanlı, fansız kondensatorlar