Su Filterləri məlumatları

Su hər kəsin bildiyi, 2 hidrogen atomu və bir oksigen atomunun (H2O) birləşməsindən meydana gəlmişdir. Su yalnız bu molekullardan ibarət deyil. Su təmas etdiyi maddələri də tərkibinə qatabilmə xüsusiyyətinə malikdir. Bu maddələr bədənin ehtiyacı olan  faydalı ,bədəndə istənilməyən zərərli maddələr də ola bilər.

Suyun içərisində olan zərərli maddələri suyun içərisindən təmizləməkdə, su filtirlərinin işidir.

 Bir çox insan hal-hazırda su təmizləmə sözünü antipatik olaraq qarşılayır.  Halbuki, təbii qaynaq suları  adlandırılmış olan sular da təmizlənmiş sudur.

 Nəhayət evlərimizə gələn su təmiz deyil. Burada su filtirlərinə bir ehtiyac ortaya çıxır. Su filtirləri evlərimizə də bir ehtiyac şəklində  girdi.Su qaynaqlarımız artıq kifayət qədər təmiz deyil. Bazarda satılan kapron və şüşə sularının həm, maliyə həm də, kapron qabının tərkibindəki zərərli kimyəvi maddələrin suya qarışma təhlükəsi sağlamlıq baxımından problem meydana gətirməsi, evimizə gələn suyun təmizlənərək sağlam və səmərəli bir şəkildə içilə biləcəyi gərçəyin ortaya çıxarmışdır.

Su filtiri gigiyenası 1 nömrə olan, daima təzə təmizlənmiş qələvi ionlu su çıxarar.